Written by 00:07 Budownictwo

Wentylacja grawitacyjna nie działa latem – czy to mit?

Zapewnienie prawidłowej, stałej cyrkulacji powietrza w domu to niezbędny warunek zachowania zdrowia tak użytkowników domu, jak i samej jego konstrukcji. Wentylacja grawitacyjna jest najstarszym i jednocześnie najprostszym sposobem wentylacji, z którego korzysta większość z nas. Jednak w czasie upałów wiele osób narzeka na zbyt słabą wentylację. Czy takie zjawisko może mieć miejsce?

Jak działa wentylacja grawitacyjna?

Działanie wentylacji grawitacyjnej opiera się o naturalne zjawiska fizyczne – głównie o różnice ciśnień pomiędzy powietrzem wewnątrz pomieszczeń a powietrzem na zewnątrz obiektu. Wskutek niej powietrze z zewnątrz zaciągane jest do środka domu, wypychając na zewnątrz powietrze „zużyte” Prawidłowość działania wentylacji grawitacyjnej uwarunkowana jest zastosowaniem odpowiedniego rozmieszczenia kanałów wentylacyjnych , jakie znajdziesz na Ventido.pl, oraz stosowania się użytkowników do odpowiednich zasad – a mianowicie zachowanie nieszczelności w domu, umożliwiających swobodna wymianę powietrza.

Wpływ czynników zewnętrznych na działanie wentylacji

Funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w dużej mierze  zależne jest od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, które to wpływają bezpośrednio na zwiększenie lub zmniejszenie różnicy ciśnień. Jeśli systemem, z którego korzystamy jest rekuperacja w domu, warunki zewnętrzne nie będą miały wpływu na skuteczność cyrkulacji powietrza. Rekuperacja bowiem wymusza ruch powietrza pomiędzy dwiema strefami – wnętrzem budynku, a jego otoczeniem – w sposób mechaniczny – dzięki obecności wentylatorów.

Jak zmienia się skuteczność wentylacji grawitacyjnej?

Aby wentylacja grawitacyjna mogła skutecznie działać niezbędnym jest, by różnica temperatur pomiędzy dwiema strefami przepływu powietrza wynosiła minimum 12° oraz, by zachowana była możliwość wymiany powietrza, tj. by powietrze miało dostępne kanały ujścia i wpływu do domu. Optymalnym jest, by zachować nieszczelności okien przez ich uchylenie bądź otwarcie nawiewników. Jeśli różnica temperatur pomiędzy otoczeniem a pomieszczeniami maleje- tak jak dzieje to się w okresie późnowiosennym, letnim czy wczesnojesiennym, wówczas zauważalny może być zdecydowany spadek wydajności wentylacji grawitacyjnej – nie wytwarza się bowiem wystarczająca różnica ciśnień pomiędzy strefami – czynnika warunkującego wypychanie powietrza przez kanały wentylacyjne na zewnątrz.

Czy wentylacja grawitacyjna działa latem?

W skrajnych przypadkach już przy temperaturze +12° odczuwać możemy słabsze niż w okresie zimowym czy jesiennym funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej. W okresie letnim, w którym temperatura wewnątrz domu jest niemal równa temperaturze na zewnątrz możliwe jest praktycznie całkowite zatrzymanie jej działania. Będziemy wówczas odczuwali swoisty zastój powietrza w domu. nie jest to sytuacja komfortowa – tak dla nas, jak i dla konstrukcji budynku. Brak bowiem prawidłowego obiegu powietrza skutkować może nadmiernym zawilgoceniem obiektu, gromadzeniem się zanieczyszczeń i alergenów – niekorzystnie oddziałujących na nasze zdrowie i samopoczucie.

Czy można poprawić działanie wentylacji grawitacyjnej w upały?

Z uwagi na widoczny problem, jakim jest brak skuteczności wentylacji grawitacyjnej w okresie letnim, warto jest zastosować jej wspomaganie – tworząc wentylację hybrydową. Jej idea zakłada uzupełnienie obecnej instalacji o nasady kominowe, które wymuszają ruch powietrza ku górze, umożliwiając powstanie cyrkulacji. Możliwym jest również stosowanie w miejscach standardowych kratek wentylacyjnych , wentylatorów wyciągowych – działający na tej samej zasadzie co nasady kominowe. W przypadku, w którym dane pomieszczenie wymagające wspomagania nie posiada kratki – można zainstalować wentylator dedykowany montażowi w oknie lub zewnętrznej ścianie budynku. Rozwiązaniem które jest najbardziej skuteczne, jest wymiana wentylacji grawitacyjnej na system rekuperacji – czyli wentylacji mechanicznej, wymuszającej obieg powietrza wewnątrz budynku. Jest to jednak uwarunkowane możliwościami technicznymi modernizacji danego obiektu.

Brak skuteczności wentylacji grawitacyjnej w okresie letni jest faktem. Jeśli nie występują duże zmiany ciśnień w otoczeniu, cyrkulacja powietrza w naszym domu może ulec zdecydowanemu zmniejszeniu, które będzie przez nas znacząco odczuwalne. Warto zatem zainwestować w rozwiązania, które umożliwią nam komfortowe spędzania czasu letniego w domu.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Close